Trung tâm luyện thi Quang Minh, trung tam luyen thi quang minh, trung tam luyen thi, luyen thi tai da nang, luyện thi tại đà nẵng, luyen thi dai hoc, luyện thi đại học, day kem, luyen thi toan ly hoa anh van

KHOÙA HOÏC

Lớp luyện thi cấp tốc
MỖI MÔN HỌC 6 BUỔI/TUẦN-HỌC PHÍ 600.000Đ/MÔN

CAÙC KHOÙA HOÏC KHAÙC:

Lớp kèm 5 em Thường Xuyên Khai Giảng Các Lớp Toán-Lí-Hóa-Anh 9,10,11,12 & LTĐH Các Khối A,B,D LỚP KÈM ĐẶC BIỆT

Ñaêng kyù lôùp hoïc

Quaûng caùo - Lieân keát

Hoã trôï tröïc tuyeán

Tư vấn khóa học 0905163990
Hỗ trợ kỹ thuật 0905837164
33634213
Trung tâm luyện thi Quang Minh, trung tam luyen thi quang minh, trung tam luyen thi, luyen thi tai da nang, luyện thi tại đà nẵng, luyen thi dai hoc, luyện thi đại học, day kem, luyen thi toan ly hoa anh van